facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ochrona Danych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest: Burmistrz Miasta Marki Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95; 05-270 Marki

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Burmistrzem Miasta Marki można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Miasta Marki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@marki.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Ochrona Danych » aktualności

 

generowano: 0.0124s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa