facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Poradnik interesanta

Pełny wykaz spraw znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale:

Wybrane sprawy:

 • podatki
  formularze podatkowe - deklaracje podatek od nieruchomości; podatek rolny; podatek leśny

 • podania
  składanie podań; Podania przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki (budynek B, parter, pokój nr 6)

 • Akta Stanu Cywilnego
  Zawarcie związku małżeńskiego, Sporządzenie aktu urodzenia, Sporządzenie aktu zgonu, Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z akt stanu cywilnego...

 • Dowody osobiste
  wydawanie - wymiana

 • Działalność gospodarcza
  od 1 lipca 2011 roku obowiązują zasady oraz druki opublikowane na stronach: www.firma.gov.pl, www.ceidg.gov.pl

 • Obrót gruntami
  wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania, użytkowanie wieczyste, Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym; Odszkodowanie za nieruchomość przejętą, Rozgraniczenie nieruchomości...

 • Sprawy meldunkowe
  Zameldowanie na pobyt stały, czasowy; Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego

 • Ochrona środowiska
  Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

 • Imprezy masowe
 • Marecka Karta Dużej Rodziny                                                                                                Z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych w naszym mieście, Urząd Miasta Marki wprowadza Marecką Kartę Dużej Rodziny

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza UM Marki - składane dokumenty można podpisywać osobiście w UM Marki

Składane dokumenty muszą być opatrzone "podpisem cyfrowym" lub trzeba posiadać "zaufany profil" w systemie

 

generowano: 0.0119s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa