facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zaproszenie na Komisję Budżetową

start:6 kwietnia 2017, godz. 14:00
miejsce:Urząd Miasta Marki

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Pani/Pan

Członkowie Komisji

Budżetowo-Gospodarczej,

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, które odbędzie się
w dniu  06 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Przedstawienie Komisji przez Wydział Infrastruktury harmonogramu prac nad inwestycjami zawartymi w budżecie miasta Marki na 2017 rok . Przedstawienie Komisji informacji na temat monitoringu stanu dróg. Nowatorskie sposoby utwardzania dróg gruntowych. Zapoznanie Komisji z zaawansowaniem prac w ramach programu ZIT.
  5. Zapoznanie Komisji z działalnością Wodociągu Mareckiego w 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat kolejnych etapów budowy sieci kanalizacyjnej jak i wodociągowej w Markach. Zapoznanie Komisji ze strukturą zatrudnienia w firmie Wodociąg Marecki Spółka z o.o.
  6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Marki ma okres od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 maja 2018 roku. Druk nr 394.
  7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i urządzeń Kanalizacyjnych Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2017-2021. Druk nr 395
  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

  (-) Dariusz Pietrucha

WPK

  • fot. 0

 

generowano: 0.0141s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa