facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Sesja Rady Miasta

start:26 kwietnia 2017, godz. 16:00
miejsce:Urząd Miasta Marki
tagi:Rada Miasta

Radni zajmą się m.in. sprawą referendum i budżetem obywatelskim.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Miasta Marki na dzień 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 16.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (druk nr 409).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017-2028 (druk nr 404) .
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok (druk nr 405)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Marki na lata 2017-2020 (druk nr 406)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 407)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Marki (druk nr 408)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego (druk nr 402).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk nr 403)
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady Miasta.

 Zaproszenie w formacie PDF

WPK

  • fot. 0

 

generowano: 0.0417s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa