facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

start:19 maja 2017, godz. 13:15
miejsce:Urząd Miasta Marki
tagi:Rada Miasta

Zapraszamy na posiedzenie komisji 24 maja.Marki,17.05.2017 r.

                                                                                                                                                                                                                                                 Pani/Pan

                                                                                                   Członkowie Komisji

                                                                                                    Oświaty, Kultury i Sportu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 24 maja 2017 roku o godzinie 13.30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

   Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Marki na lata 2017-2020. Druk 406. 

 5. Sprawy różne

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          (-) Agnieszka Lużyńska

WPK

  • fot. 0

 

generowano: 0.0181s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa