facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

start:11 października 2017, godz. 16:00
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na Komisję Oświaty, Kultury i Sportu

Pani/Pan

Członkowie Komisji

Oświaty, Kultury i Sportu

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 11 października 2017 roku o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

 4 . Zapoznanie się z organizacją rozgrywek międzyszkolnych

-spotkanie z Koordynatorem Sportu Miasta Marki.

 5. Prace nad formułowaniem wniosków do projektu budżetu miasta Marki na rok 2018.

 6. Sprawy różne.

 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Agnieszka Lużyńska

 

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0137s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa