facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

start:12 października 2017, godz. 12:00
miejsce:Brama wejściowa na cmentarz przy ul. Bandurskiego.

Zapraszamy na obrady w terenie

Pani/Pan

- Burmistrz Miasta Marki

- Członkowie Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

                                                                                      Publicznego i Ochrony Środowiska

- zainteresowani Radni Rady Miasta Marki

                                                           

Szanowni Państwo,

Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,  które odbędzie się w dniu  12 października 2017 roku o godzinie 14.00.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Las marecki przy cmentarzu – inspekcja w poszukiwaniu nowych pomników przyrody.
  5. Dawne wysypisko śmieci przy ul. Okólnej – inspekcja.
  6. Sprawy różne
  7. Zamknięcie posiedzenia

Przypominam, że jest to sesja w terenie. Miejsce zbiórki – brama wejściowa na cmentarz przy ul. Bandurskiego.

Przewodniczący Komisji (-)

Robert Szafrański

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0140s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa