facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LIII Sesja Rady Miasta

start:15 listopada 2017, godz. 16:00
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki
tagi:Rada Miasta, Urząd Miasta, Burmistrz

Sesja Rady Miasta

Marki, dnia 8 listopada 2017 roku

BRM.0005.103.2017

 

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie  gminnym  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  roku  poz.  1875)  zwołuję  LIII sesję  Rady  Miasta  Marki   na  dzień  15 listopada  2017  roku o godzinie  16:0z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.       
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji  Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023 (Druk nr 496).
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i współfinansowanie prac prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  i Autostrad na drodze krajowej nr 8 (Druk nr 497).
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie drogi krajowej nr 8 (Druk nr 498).
  7. Interpelacje  i zapytania radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia  

Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miasta Marki. Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady.

 

 

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0147s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa