facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

start:15 listopada 2017, godz. 13:30
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki
tagi:Rada Miasta, Burmistrz, Urząd Miasta, komunikaty

Zapraszamy na Komisję Budżetowo -Gospodarczą

Marki, dnia 08.11. 2017r.

 

Pani/Pan

Członkowie Komisji

Budżetowo-Gospodarczej,

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, które odbędzie się
w dniu  15 listopada 2017 roku o godzinie 13.30 wsali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023 (Druk nr 496).
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i współfinansowanie prac prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na drodze krajowej nr 8 (Druk nr 497).
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie drogi krajowej   nr 8 (Druk nr 498).
 7. Przedstawienie Komisji informacji związanych z postępem prac przy budowie szkoły przy ul. Wspólnej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu finansowania inwestycji, oraz kosztów budowy. Zapoznanie Komisji z kosztami funkcjonowania i zrealizowanymi zadaniami w 2016 roku Spółki Mareckie Inwestycje Miejskie. Przedstawienie zatwierdzonego przez organy statutowe Spółki planu działań na rok 2017 (w tym postawionych celów i przyjętego harmonogramu prac).
 8. Przedstawienie Komisji przez Wydział Infrastruktury harmonogramu prac nad inwestycjami zawartymi w budżecie miasta Marki na 2017 rok . Przedstawienie informacji na temat monitoringu stanu dróg po budowie kanalizacji. Zapoznanie Komisji z zaawansowaniem prac w ramach programu ZIT.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

  (-) Tomasz Błędowski

WPZ

 • fot. 0

 

generowano: 0.0137s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa