facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konferencja dla mieszkańców Marek

start:20 listopada 2017, godz. 18:00
miejsce:Szkoła Podstawowa Nr. 3, ul. Pomnikowa 21
tagi:Urząd Miasta, Burmistrz, Szkoła Podstawowa Nr 3, komunikaty, edukacja

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Z a p r o s z e n i e

Burmistrz Miasta Marki oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Markach

zapraszają na konferencję pt.
„Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego"

20 listopada 2017 roku  o godz. 18.00

w  Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej 21 w Markach.

 

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społeczeństwa, rodziców i nauczycieli  na temat zagrożeń współczesnego świata wirtualnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Konferencja oraz warsztaty dla uczniów przeprowadzone zostaną w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów.

 

Program konferencji:

1.      Studium indywidualnych przypadków- hikikomori i bunt zamkniętego pokoju. Przyczyny,  przebieg i skutki alienacji społecznej dzieci i młodzieży.
2.      Infoholizm- narkotyk XXI wieku.
3.      Gry komputerowe- zagrożenie dla osobowości, rozwoju i postaw dzieci.
4.      Konsekwencje aktywności na portalach internetowych i zasady poprawnych relacji rodzica             z dziećmi.
5.      Przemoc i agresja w sieci.
6.      Pedofilia, seksting, samobójstwa z inspiracji sieci, cyberpornografia, cyberpedofilia.
7.      Dyskusja.

 Konferencję poprowadzą profesor Józef Bednarek i dr Anna Andrzejewska, pracownicy naukowi Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie., autorzy książki pt. „Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego". W trakcie konferencji zostanie rozdanych kilka egzemplarzy książki podpisanej przez jej autorów.

 

Dr hab. Prof. APS Józef Bednarek – pedagog, dydaktyk, medioznawca. Pracownik
naukowo-dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i innych uczelni. Zastępca przewodniczącego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka RP.  Kierownik, ekspert, recenzent projektów badawczych. Autor kilkunastu książek autorskich i pod redakcją. Twórca licznych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. 

 

Dr Anna Andrzejewska – pedagog, w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert  w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Nauczyciel akademicki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka RP. Zajmuje się edukacją medialną, patologiami w cyberprzestrzeni oraz uzależnieniami od mediów cyfrowych. Autorka książek i publikacji w których podejmuje powyższe zagadnienia. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń. Współtwórca wielu filmów edukacyjnych i aplikacji multimedialnych z ww. obszarów wiedzy.

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0139s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa