facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo -Gospodarcza

start:28 lutego 2018, godz. 14:30
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki
tagi:Rada Miasta, Burmistrz

Zapraszamy na obrady komisji Budżetowo- Gospodarczej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, które odbędzie się w dniu  28 lutego 2018 roku o godzinie 14.30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2032 (druk nr 575).
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok (druk nr 576).
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki (druk nr 574).
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Gminę Miasto Marki umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego (druk nr 577).
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Markach (druk nr 581).
 9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (druk nr 568).
 10. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (druk nr 569).
 11. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (druk nr 570).
 12. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (druk nr 571).
 13. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (druk nr 572).
 14. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (druk nr 573).
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.


Druk 568 do pobrania - Druk 568 
Druk 569 do pobrania - Druk 569 
Druk 570 do pobrania - Druk 570 
Druk 571 do pobrania - Druk 571 
Druk 572 do pobrania - Druk 572 
Druk 573 do pobrania - Druk 573 
Druk 574 do pobrania - Druk 574 
Druk 575 do pobrania - Druk 575 
Druk 576 do pobrania - Druk 576 
Druk 577 do pobrania - Druk 577 

Przewodniczący Komisji

  (-) Tomasz Błędowski

WPZ

 • fot. 0

 

generowano: 0.0133s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa