facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów

start:10 kwietnia 2018, godz. 14:00
miejsce:sala obrad Urzędu Miasta Marki
tagi:Urząd Miasta

Na pierwszym posiedzeniu seniorzy m.in. wybiorą prezydium Rady.

W kwietniu swoją działalność rozpocznie Marecka Rada Seniorów. W jej skład, po przeprowadzeniu wyborów, weszło dziesięcioro przedstawicieli środowiska seniorskiego:

1.

BIENIEK Jadwiga

2.

BORYSEWICZ Maria

3.

GÓRECKA Danuta

4.

KOMOROWSKA Helena

5.

KRUSZEWSKA Henryka

6.

KRUPA Zofia

7.

LECH Daniela

8.

PACIOREK Zbigniew

9.

RATAJSKI Tomasz

10.

WOŹNIAK Henryk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór Przewodniczącego Rady

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady

4. Rola i zadania Mareckiej Rady Seniorów jako organu doradczego i inicjatywnego dla Burmistrza i Rady Miasta Marki - szkolenie dla członków Rady

5. Ustalenie harmonogramu posiedzeń Rady

6. Sprawy różne

7. Zamknięcie posiedzenia

PP

  • fot. 0

 

generowano: 0.0245s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa