facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo -Gospodarcza

start:23 maja 2018, godz. 13:30
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki
tagi:Rada Miasta

Komisja Budżetowa spotka się po raz kolejny

Pani/Pan Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku o godzinie 13.30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

4. Przedstawienie Komisji przez Wydział Infrastruktury harmonogramu prac nad inwestycjami zawartymi w budżecie miasta Marki na 2018 rok. Przedstawienie Komisji stanu realizacji budżetu obywatelskiego. Przedstawienie Komisji informacji na temat monitoringu stanu dróg.

5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Wodociągu (Druk nr 610).

6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035 (Druk nr 612).

7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok (Druk nr 613).

8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/517/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca” (Druk nr 604).

9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Marecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku od 1 roku do 3 lat (Druk nr 617).

10. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zarządu drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Druk nr 611). 

11. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne oraz jego wynajęcie na okres 7 lat (Druk nr 602).

12. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 606).

13. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 607).

14. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 608).

15. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 609).

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji (-) Tomasz Błędowski

Druk 602 do pobrania - Druk 602
Druk 604 do pobrania - Druk 604
Druk 606 do pobrania - Druk 606
Druk 607 do pobrania - Druk 607
Druk 608 do pobrania - Druk 608
Druk 609 do pobrania - Druk 609
Druk 610 do pobrania - Druk 610
Druk 611 do pobrania - Druk 611
Druk 612 do pobrania - Druk 612
Druk 613 do pobrania - Druk 613
Druk 617 do pobrania - Druk 617

wpz

  • fot. 0

 

generowano: 0.0135s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa