facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

start:23 maja 2018, godz. 12:00
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki
tagi:Rada Miasta

Zapraszamy na obrady komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Pani/Pan - Burmistrz Miasta Marki

- Członkowie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach

- zainteresowani Radni Rady Miasta Marki

Szanowni Państwo,

Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali obrad w dniu 23 maja 2018 roku o godzinie 12.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Markach.

4.1.Sprawozdanie z działalności za 2018 rok.

4.2.Potrzeby OSP Marki na rok 2018.

5. Gminna Komisja Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5.1.Sprawozdania z działalności za rok 2017.

5.2.Planowane działania na rok 2018.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Marki godzin ograniczających sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (druk 618).

7. Rzeka Długa – ustalenie terminu inspekcji w terenie – stopień wypełnienia zaleceń Komisji oraz postęp w budowie ścieżki rowerowej na wałach.

8. Sprawy różne

9. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Komisji (-) Robert Szafrański

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0138s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa