facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

start:20 czerwca 2018, godz. 15:00
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki
tagi:Rada Miasta

Zapraszamy na obrady komisji

Pani/Pan

                                                                                                          Członkowie Komisji

                                                                                                          Oświaty, Kultury i Sportu

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 20 czerwca 2018 roku o godzinie 15.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

   Porządek obrad:

            1. Otwarcie posiedzenia.

            2. Przedstawienie porządku obrad.

            3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

            4 .Sprawozdanie z  realizacji zadań  Biblioteki Publicznej Miasta Marki.

            5.Ocena dostępności mieszkańców miasta do obiektów sportowych znajdujących się na  

               terenie   gminy- spotkanie z  Koordynatorem Obiektów Sportowych „ Moje boisko - Orlik

               2012”.  

            6. Sprawy różne.

            7. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          (-) Agnieszka Lużyńska

 

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0067s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa