facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

start:20 czerwca 2018, godz. 15:00
miejsce:Urząd Miasta Marki, A. Piłsudskiego 95

W programie sprawozdanie z działań biblioteki i spotkanie z koordynatorem Orlika

Marki,13.06.2018 r.

Pani/Pan 
Członkowie Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 20 czerwca 2018 roku o godzinie 15.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4 .Sprawozdanie z  realizacji zadań  Biblioteki Publicznej Miasta Marki.
5. Ocena dostępności mieszkańców miasta do obiektów sportowych znajdujących się na terenie   gminy - spotkanie z  Koordynatorem Obiektów Sportowych „ Moje boisko - Orlik 2012”.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

                   Przewodnicząca Komisji

                   (-) Agnieszka Lużyńska

 

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0135s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa