facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

start:17 października 2018, godz. 10:30
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki
tagi:Rada Miasta, Burmistrz, zdrowie

Zapraszamy na obrady komisji

Pani/Pan

- Burmistrz Miasta Marki

- Członkowie Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

                                                                                      Publicznego i Ochrony Środowiska

- zainteresowani Radni Rady Miasta Marki

                                                          

Szanowni Państwo,

Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska ,  które odbędzie się w dniu  17 października 2018 roku o godzinie 10.30.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Marki porozumienia międzygminnego z m.st. Warszawa na realizację zadania publicznego w zakresie przyjmowania dzikich ssaków poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Miasto Marki przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt (Lasy Miejskie - Warszawa) (Druk nr 700)).
  5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 706).
  6. Niebezpieczne miejsca na drogach – omówienie raportu
  7. Podsumowanie pracy Komisji w mijającej kadencji RM 2014-2018.
  8. Sprawy różne
  9. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodniczący Komisji (-)

Robert Szafrański

 

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0141s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa