facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Rewizyjna

start:17 października 2018, godz. 11:30
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki
tagi:Burmistrz, Rada Miasta

Zapraszamy na obrady Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta MarkiZapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które rozpocznie się w dniu 17 października 2018 roku o godzinie 11:30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

4. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki za I półrocze 2018 roku – kontynuacja prac.

5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki (Druk nr 705).

6. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w mijającej kadencji.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0136s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa