bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

V Sesja Rady Miasta Marki

20 lutego 2019, godz. 15:30
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na V Sesję Rady Miasta Marki

Sesja odbędzie się 20 lutego 2019 roku o godzinie 1530 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Marki z dnia 23 stycznia 2019 roku.

6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego położonego w rejonie ul. Okólnej w Markach (Druk nr 57).

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 - 2021 (Druk nr 60).

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki na lata 2019 - 2021 (Druk nr 61).

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2019 - 2021 (Druk nr 62).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 - 2021 (Druk nr 63).

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035 (Druk nr 68).

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok (Druk nr 67).

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki (Druk 66).

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na projektowaniu budowy, przebudowy, modernizacji i remontów dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 65).

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (Druk nr 59).

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu (Druk nr 64).

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa" (Druk nr 52).

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do Stowarzyszenia "Związek Samorządów Polskich" (Druk nr 51).

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" w Gminie Miasto Marki (Druk nr 50).

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 53).

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 55).

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 56).

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 54).

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 58).

26. Interpelacje i zapytania radnych.

27. Sprawy różne.

28. Zamknięcie posiedzenia.

Szczegółowe informacje

Link do transmisji TUTAJ

WPZ

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry