bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo - Gospodarcza

20 lutego 2019, godz. 12:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na Komisję Budżetowo-Gospodarczą

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 20 lutego 2019 roku o godzinie 12.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego położonego w rejonie ul. Okólnej w Markach (Druk nr 57).
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035 (Druk nr 68).
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok (Druk nr 67).
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki (Druk 66).
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na projektowaniu budowy, przebudowy, modernizacji i remontów dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 65).
 9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (Druk nr 59).
 10. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa" (Druk nr 52).
 11. Wydanie opinii do uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do Stowarzyszenia "Związek Samorządów Polskich" (Druk nr 51).
 12. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 53).
 13. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 55).
 14. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 56).
 15. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 54).
 16. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 58).
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

  (-) Michał Jaroch

Szczegóły

Link do transmisji TUTAJ

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry