bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

20 marca 2019, godz. 15:00
Urząd Miasta Marki, A. Piłsudskiego 95

O Fabrycznej 3 i "Zimie w mieście"

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Zapoznanie się z zasadami działanina Centrum Aktywności Fabryczna 3. dostepność dla mieszkańców, wykorzystanie, promocja.
5. Sprawozdanie z akcji „Zima w mieście”.
6. Zapoznanie komisji z informacjami o możliwości remontu placu zabaw położonego przy zbiegu ulic. Grażyny, Krasińskiego, Spacerowej dotyczącymi pisma mieszkańca Marek z 26.02.2019 r.
7.Sprawy różne
8. Zamknięcie posiedzenia.

TM
#Edukacja

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry