bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

VIII Sesja Rady Miasta Marki

17 kwietnia 2019, godz. 17:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o ustawy samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VIII sesję Rady Miasta Marki na dzień  17 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00 z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/69/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Druk nr 101.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych. Druk nr 102.  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/271/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Druk nr 103.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Druk nr 104.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały III/35/2018 Rady Miasta Marki  z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok. Druk nr 105.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie posiedzenia. 

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Marki. 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/218af19e-5add-4

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry