bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

IX Sesja Rady Miasta

8 maja 2019, godz. 16:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o ustawy samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Miasta Marki na dzień  8 maja 2019 roku o godz. 16.30 z następującym porządkiem obrad: 


1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Marki  Nr XLI/318/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Marki oraz warunków i zasad korzystania  z przystanków. Druk nr 108.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” w Gminie Miasto Marki. Druk nr 109.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków w Gminie Miasto Marki. Druk nr 110.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie posiedzenia. 

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Marki. 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/46926

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry