bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów

8 lipca 2019, godz. 13:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Pierwsze spotkanie rady po wyborach uzupełniających

ZAPROSZENIE NA SESJĘ MARECKIEJ RADY SENIORÓW

 

Zgodnie ze Statutem Mareckiej Rady Seniorów § 7, zwołuję posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów w dniu 8 lipca 2019 roku w sali obrad Urzędu Miasta, o godzinie 13:00 z poniższym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i powitanie członków Mareckiej Rady Seniorów.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowym członkom Mareckiej Rady Seniorów przez przedstawicieli Burmistrza Miasta Marki.
  4. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Seniorów.
  5. Przedstawienie radnym seniorom dotychczasowego planu pracy oraz regulaminu Rady, w celu poddania tych dokumentów pod dyskusję.
  6. Ustalenie przez członków Rady następnego terminu spotkania oraz podjęcie decyzji jak często Rada Seniorów będzie odbywała swoje sesje.
  7. Przedstawienie projektu wyjazdu seniorów mareckich na Paradę Seniorów do Warszawy w dniu 24 sierpnia 2019 r.
  8. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia.

 

Maria Borysewicz

Przewodnicząca Mareckiej Rady Seniorów

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry