bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

28 sierpnia 2019, godz. 12:30
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na Komisję Oświaty Kultury i Sportu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i  i Sportu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego w Markach w Zespole Szkół nr 1 im Jan Pawła II w Markach Druk 171.

5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum w Markach w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach Druk 172.

6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 1 w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego Druk 175.

7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach. Druk 173. 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 2 w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego. Druk 176.

9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkól nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach. Druk 174.

10. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach . Druk 177.

11. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego”Grota”w Markach. Druk 178.

12. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego”Grota”w Markach. Druk 180.

13. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Druk 179.

14. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki. Druk 181.
15. Sprawy różne

16. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/56866

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry