bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej

28 sierpnia 2019, godz. 11:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 11.00.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki – druk nr 149.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok – druk nr 182.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach – druk nr 186.

7. Rozpatrzenie projektu u chwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego podatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne” – druk nr 183.

8. Analiza potrzeb wprowadzenia miejskiego programu wsparcia seniorów.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/56880

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry