bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo - Gospodarcza

28 sierpnia 2019, godz. 14:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Wydanie opinii do uchwały w sprawie odstąpienia Gminy Miasto Marki od realizacji projektu partnerskiego pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” (Druk nr 168).
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035   (Druk nr 169).
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok (Druk nr 170).
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki (Druk nr 150).
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki I” (Druk nr 151).
 9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II” (Druk nr 152).
 10. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki III” (Druk nr 153).
 11. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VI” (Druk nr 154).
 12. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VII” (Druk nr 155).
 13. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki (Druk nr 156).
 14. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldzka (Druk nr 157).
 15. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego działki o nr ew.: 8,9,10,11,18,19,20, 23, 24, 25,26,55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 158).
 16. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na wydmach” w Markach (Druk nr 159).
 17. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SUW-2” przy ul. Spacerowej w Markach (Druk nr 160).
 18. Wydanie opinii do projektu uchwały intencyjnej w sprawie podjęcia czynności zmierzających do zamiany nieruchomości (Druk nr 185).
 19. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 161).
 20. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 162).
 21. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 163).
 22. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 164).
 23. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 165).
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/56990

 

Przewodniczący Komisji

  (-) Michał Jaroch

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry