bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Połączone posiedzenie komisji

4 grudnia 2019, godz. 14:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na komisję

Zapraszamy na połączone posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 4 grudnia 2019 roku o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Prace nad projektem budżetu Gminy Miasto Marki na 2020 rok (Druk nr 240)  oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020-2035 (Druk nr 241).
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

(-) Agnieszka Lużyńska

  (-) Michał Jaroch

(-) Robert Szafrański

(-) Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

(-) Jarosław Jaździk

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/68461

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry