bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

18 grudnia 2019, godz. 14:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w terenie,  które odbędzie się w dniu  18 grudnia 2019 roku o godzinie 14.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przedstawienie porządku obrad  

3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Marki na rok 2020 – druk nr 255

5. Omówienie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności Komisji zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w roku 2019 na podstawie otwartych konkursów ofert

6. Przyjęcie raportu po sesji Komisji w terenie w dniu 27 listopada 2019

7. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na rok 2020

8. Sprawy różne 

9. Zamknięcie posiedzenia 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/70884

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry