bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

30 grudnia 2019, godz. 15:00
Sala obrad Urzędu Miasta

Zapraszamy na obrady

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, które odbędzie się 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę z dnia 4 grudnia 2019 r. na Uchwałę Nr. X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Marki oraz Uchwałę Nr XIV/200/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia petycji mieszkańców dotyczącej zmiany Uchwały Nr. X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki oraz ponownej konsultacji z mieszkańcami granic obszaru zdegradowanego (Druk nr 262).

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/72202

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry