bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XVIII Sesja Rady Miasta

29 stycznia 2020, godz. 16:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o ustawy samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) zwołuję XVIII sesję Rady Miasta Marki na dzień
29 stycznia 2020 roku o godz. 16.00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 5. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020-2035. (Druk nr 281).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok. (Druk nr 282).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. (Druk nr 277).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 dla Miasta Marki. (Druk nr 278).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Marki. (Druk nr 279).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z dalszej realizacji programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. (Druk nr 283).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2020 roku. (Druk nr 280).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. (Druk nr 272).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. (Druk nr 273).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. (Druk nr 274).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. (Druk nr 275).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki dotyczącego sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Marki, a także konieczności podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych oraz organizacyjnych w sferze funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. (Druk nr 276)
 18. Wyznaczenie przedstawicieli Rady Miasta Marki do Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/75115

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry