bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XXII Sesja Rady Miasta Marki

10 czerwca 2020, godz. 16:00
Tryb zdalny

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Marki

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695, 875) zwołuję XXII sesję Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 10 czerwca 2020 roku na godz. 16:00 z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie sesji.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku.
 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty. Druk nr 341.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Druk nr 342.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Druk nr 343.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładów niepieniężnych do spółki komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie sp.
  z o.o., nieruchomości gruntowej w zamian za objęcie udziałów. Druk nr 344.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładów niepieniężnych do spółki komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie
  sp. z o.o., nieruchomości gruntowej  w zamian za objęcie udziałów. Druk nr 345.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładów niepieniężnych do spółki komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., nieruchomości gruntowej w zamian za objęcie udziałów. Druk nr 346.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładów niepieniężnych do spółki komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., nieruchomości gruntowej w zamian za objęcie udziałów. Druk nr 347.
 12. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695, 875).

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/89571

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Pniewski

 

 

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry