bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

22 lipca 2020, godz. 15:00
sesja zdalna

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) zwołuję Komisję Oświaty Kultury i Sportu i w zdalnym trybie obradowania na dzień 22 lipca 2020 roku na godz.15.00 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 1  „Wesoły Skrzat” w Markach (Druk nr 349).
  5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci  prowadzonych przez Gminę Miasto Marki publicznych przedszkoli (Druk nr 350).
  6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy odcinkom drogi ekspresowej S8 na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 362).
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/93895

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Agnieszka Lużyńska

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry