bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

22 lipca 2020, godz. 15:30
sesja zdalna

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.)

Zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania w dniu 22 lipca 2020 roku o godz. 15:30 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

4.  Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wprowadzenie w drodze uchwały, zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Druk nr 363).

5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wprowadzenie w drodze uchwały za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Druk nr 364).

6. Sprawy różne.

7.  Zamknięcie posiedzenia.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/93917

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław Jaździk

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry