bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

27 października 2020, godz. 14:00
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.)

Zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania w dniu 27 października 2020 roku o godz. 14:00

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

4.Rozpatrzenie petycji w sprawie zasad gospodarowania odpadami, dotyczy Uchwały XXXII/289/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r.

5.Rozpatrzenie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, Al. Piłsudskiego 135 A i B, w sprawie zaprojektowania odcinka sieci wodociągowej wskazanego w piśmie.

6.Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/100825

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław Jaździk

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry