bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

19 listopada 2020, godz. 14:00
tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.) Zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania w dniu 19 listopada 2020 roku o godz. 14:00 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej zasad gospodarowania odpadami w związku z Uchwałą XXXII/289/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r.
  5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, Al. Piłsudskiego 135 A i B, w sprawie zaprojektowania odcinka sieci wodociągowej wskazanego w piśmie. 
  6. Rozpatrzenie petycji i wniosku w sprawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
  7. Rozpatrzenie petycji i wniosku w sprawie utwardzenia ul. Żeromskiego
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/106582

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Jaździk

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry