bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

20 stycznia 2021, godz. 15:30
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.) Zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania w dniu 20 stycznia 2021 roku o godz. 15:30 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

4. Rozpatrzenie skargi z dnia 07.12.2020 roku złożonej przez T.W. na Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Rozpatrzenie skargi z dnia 25.11.2020 roku złożonej przez S.T. na Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Rozpatrzenie skargi z dnia 02.11.2020 roku na sposób rozstrzygnięcia przetargu na zakup art. spożywczych dla Przedszkola Miejskiego nr 2.

7. Rozpatrzenie wniosku z dnia 18.11.2020 roku w sprawie poszerzenia ul. Żeglarskiej.
8. Przyjęcie projektu uchwały z dnia 26.10.2020 roku w sprawie petycji Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Horowa Góra w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/289/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku mówiącej o sposobie ustalania metody opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji za 2020 rok.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/115767


Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Jaździk

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry