bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

17 lutego 2021, godz. 16:00
tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) zwołuję Komisję Oświaty Kultury i Sportu i w zdalnym trybie obradowania na 17 lutego 2021 roku na godz.16.00 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Informacja o realizacji zadań światowych w szkołach, których organem prowadzącym  jest Gmina Miasto Marki, w roku szkolnym 2019-2020.
  5. Informacje na temat danych wprowadzonych do systemu danych informacji oświatowej dotyczących zatrudnienia nauczycieli w korelacji z arkuszem organizacyjnym szkoły.
  6. Sprawozdanie z  wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/119572

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          (-) Agnieszka Lużyńska

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry