bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

23 lutego 2021, godz. 11:00
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.) Zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania w dniu 23 lutego 2021 roku o godz. 11:00 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie petycji w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu nieruchomości przy ul. Pałacowej 1,3,5,7,9 w Markach w sprawie wykonania nakładki na części szerokości drogi.
6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie poszerzenia ulicy Żeglarskiej.
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02 listopada 2020 dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Markach
8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie pisma dotyczącego rozbudowy ulicy Krakowskiej.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Jarosław Jaździk

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry