bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Połączone posiedzenie Komisji

1 grudnia 2021, godz. 15:30
Tryb zdalny

Zapraszamy na połączone obrady komisji

Zapraszamy na połączone posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 1 grudnia 2021 roku o godzinie 15:30 w trybie zdalnym z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Prace nad projektem budżetu Gminy Miasto Marki na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022-2035.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/157443.

 

Przewodniczący Komisji

(-) Anna Chojecka

  (-) Michał Jaroch

(-) Robert Szafrański

(-) Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

(-) Jarosław Jaździk

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry