bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Rewizyjna

22 grudnia 2021, godz. 15:00
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 22 grudnia 2021 roku na godz. 15:00 z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Ocena realizacji postanowień uchwał Rady Miasta Marki dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki.
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki na rok 2022.
6. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki za rok 2021.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem dedykowanego systemu eSesja. Wejście przez stronę internetową https://tablet.esesja.pl lub przez aplikację na tablecie.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/161438

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry