bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo -Gospodarcza

20 kwietnia 2022, godz. 15:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 20 kwietnia 2022 roku o godzinie 15:30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach. Druk nr 643.
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Druk nr 644.
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. 14/12 z obrębu 3-09 stanowiącej własność Gminy Miasto Marki na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Druk nr 645.
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Druk nr 646
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Druk nr 647.
 9. Przedstawienie Komisji informacji związanych z planem budowy dróg gminnych, w tym z udziałem kapitału prywatnego.
 10. Propozycja rozszerzenia dni handlowych na miejskim targowisku przy ul. Paderewskiego w Markach – dyskusja.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/178476.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej 

(-) Marlena Stosio

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry