bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo -Gospodarcza

25 maja 2022, godz. 14:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 25.05. 2022 roku o godzinie 14.30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;
 4. Wydanie opinii do projektu w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035. Druk nr 657
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok. Druk nr 658.
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Druk nr 656
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Marki na lata 2022-2026. Druk nr 655
 8. Wydanie opini do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/547/2022 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2022r. w sprawie ustalenia Regulaminu Mareckiego Targowiska Miejskiego. Druk nr 654
 9. Wydanie opini do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/548/2022 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2022. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Marki. Druk nr 653
 10. Sprawy różne
 11. Zamknięcie posiedzenia

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej (-)

Marlena Stosio

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry