bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

29 czerwca 2022, godz. 14:30
Sala obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 29.06. 2022 roku o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Przedstawienie porządku obrad;

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;

4. Wydanie opini do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Marki na lata 2022-2026.Druk nr 666;

5.Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035. Druk nr 670;

6. Wydanie opinii do projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok. Druk nr 671;

7. Sprawy różne;

8.  Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/189155

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej (-)

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry