bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

28 września 2022, godz. 16:00
Sala obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 28.09 2022 roku o godzinie 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki:

  1. Otwarcie posiedzenia;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;
  4. Wydanie opinii do projektu w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035. Druk nr 695.
  5. Wydanie opinii do projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok. Druk nr 696.
  6. Wydanie opini do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Druk nr 697.
  7. Wydanie opini do projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiące mienie komunalne. Druk nr 694.
  8.  Sprawy różne
  9. Zamknięcie posiedzenia

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/199568

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej (-)

Marlena Stosio

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry