bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Rewizyjna

9 listopada 2022, godz. 14:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady Komisji Rewizyjnej

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) oraz § 25 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Statutu Miasta Marki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872; z 2022 r., poz. 6194) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 9 listopada 2022 roku na godz. 14:00 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Analiza działalności Spółki z o.o. Mareckie Inwestycje Miejskie, w tym sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz ocena realizacji planu finansowego i operacyjnego Spółki na rok 2022.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem dedykowanego systemu eSesja. Wejście przez stronę internetową https://tablet.esesja.pl lub przez aplikacje na tablecie.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/205917.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry