bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

25 stycznia 2023, godz. 11:30
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 25 stycznia 2023 roku o godzinie 11.30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki oraz ustalenia form i specjalności, za które dofinansowanie jest przyznawane. Druk nr 77
  5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XLI/313/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w prawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Druk nr 77
  6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Druk nr 763.
  7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki. Druk nr 766.
  8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i sportu za rok 2022.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/219580

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty, Kultury i Sportu

Magdalena Szafarz

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry