bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo -Gospodarcza

27 września 2023, godz. 14:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji Budżetowo - Gospodarczej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 27.09.2023 roku o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki

  1. Otwarcie posiedzenia;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;
  4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 873
  5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 874,
  6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Druk nr 875
  7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Markach przy ul. Sportowej 3 oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości. Druk nr 876.
  8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego. Druk nr 877.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/253898.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej

(-) Marlena Stosio

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry