bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

27 września 2023, godz. 12:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 września 2023 roku o godzinie 12.00. w sali obrad Urzędu Miasta Marki.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Marki” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – druk nr 870.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa rosnącego na posesji przy ul. Pogodnej 8 w Markach – druk nr 868.
  6. Czy barierki na wałach rzeki Długiej zostały naprawione?
  7. Kontrola wykonania zaleceń Komisji po wizycie w PM2 i PM3 w dniu 23 listopada 2022.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/253990. 


Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska (-)
Robert Szafrański

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry