bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów

8 listopada 2023, godz. 16:00
Fabryczna 3

W programie prezentacje i dyskusja na temat zdobywania środków zewnętrznych

Zapraszam na kolejne posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów w dniu 8 listopada 2023 godz. 16:00, które odbędzie się w Centrum Aktywności Fabryczna 3 przy ul. Fabrycznej 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie uczestników.

2. Sprawdzenie listy obecności.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z posiedzenia MRS II kadencji z dnia  04.09.2023r.

5. Zapoznanie z uchwałą nr 1630/440/23 podjętą 3 października przez Zarząd Województwa  Mazowieckiego na wsparcie inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla seniorów 2024"

6. Przedstawienie propozycji działań Stowarzyszeń Mareckich Seniorów celem pozyskania pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa na ich realizację.

7. Zaproszenie Pana Tomasza Jakóbczaka  z Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych jako specjalisty w ramach wsparcia i przygotowania wniosku do pozyskania pomocy finansowej przez Marecką Radę Seniorów.

8. Uchwała Nr LXXV/760/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.  

9. Sprawy różne         

10.Wyznaczenie terminu  następnego posiedzenia. Podsumowanie i zamknięcie obrad.                                           

Przewodnicząca MRS  Barbara Jóśko

CAF3
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry